ถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา : วันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม (Morality & Ethics Day) และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น๒ อาคารรัฐสภา ๒

เพื่อการรับชมที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับชม สามารถรับชมผ่านทาง CHROME FIREFOX SAFARI เท่านั้น
ถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Unixdev Team · เผยแพร่เมื่อ 20 Sep 2017

ดู 520 ครั้ง มี 0 คนดูอยู่ในขณะนี้Original File : http://202.122.40.219/livestream/internalparliament/playlist.m3u8


เผยแพร่เมื่อ 20 Sep 2017
ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา : วันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม (Morality & Ethics Day) และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น๒ อาคารรัฐสภา ๒


รายการถ่ายทอดสด (Live)