ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 👉 พิจารณา​ร่าง​พระราช​บัญญัติ​ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน​ 4​ ฉบับ
ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 18 มิ.ย. 2567
ดู 2714519 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการถ่ายทอดสด (Live)