โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 (ช่วงบ่าย)
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 (ช่วงบ่าย)

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 18 มิ.ย. 2567
ดู 5080 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการวีดีโอ (Video)