โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 (ช่วงบ่าย)
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 (ช่วงบ่าย)

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 29 ก.ย. 2566
ดู 2496 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการวีดีโอ (Video)