โครงการ Library Talk เรื่องการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการ Library Talk เรื่องการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 1 เม.ย. 2566
ดู 587 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการวีดีโอ (Video)