โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ ๑ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น ภาคปฏิบัติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ ๑ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น ภาคปฏิบัติ

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 29 ก.ย. 2566
ดู 1452 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการวีดีโอ (Video)