งานสัปดาห์รัฐสภาสามารถ ประจำปี ๒๕๖๖ (2)
วันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถ่ายทอดสดจาก โถงหน้าห้องอบรมสัมมนา B๑-๒ ชั้น B๑ อาคารรัฐสภา
งานสัปดาห์รัฐสภาสามารถ ประจำปี ๒๕๖๖ (2)

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 18 มิ.ย. 2567
ดู 2375 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการวีดีโอ (Video)