โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรม เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรม เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 1 เม.ย. 2566
ดู 656 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการวีดีโอ (Video)