โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรม เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรม เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 18 มิ.ย. 2567
ดู 4286 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการวีดีโอ (Video)