โครงการหลักธรรมนำชีวิตด้วยวิถีทางศาสนา กิจกรรมเสวนาหลักธรรมนำชีวิตวิถีทาง 3 ศาสนา เสวนาในหัวข้อ วิถีพอเพียงเพื่อชีวิตและการปฏิบัติงานในมุมมองของศาสนา
โครงการหลักธรรมนำชีวิตด้วยวิถีทางศาสนา กิจกรรมเสวนาหลักธรรมนำชีวิตวิถีทาง 3 ศาสนา เสวนาในหัวข้อ วิถีพอเพียงเพื่อชีวิตและการปฏิบัติงานในมุมมองของศาสนา

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 29 ก.ย. 2566
ดู 1487 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการวีดีโอ (Video)